BITAC en el XIII Congreso Nacional de Documentación Médica

LIDERANT LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN SALUT

 

Sota el lema “Liderant la gestió de la informació en salut”  pretenem reflezar la nostra visió sobre la necessitat d’un canvi en el perfil dels professionals de la nostra disciplina, en un moment d’emergència de nous models assistencials i de l’omnipresència de les TIC en l’àmbit de la salut.

 

Properament penjarem les fotos de l’esdeveniment. 

 

Web: http://www.congresodocumentacion2013.com/

SITGES (BARCELONA)    12-14 JUNY 2013

LIDERANDO LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD

Bajo el lema “Liderando la gestión de la información en salud”  pretendemos reflejar nuestra visión sobre la necesidad de un cambio en el perfil de los profesionales de nuestra disciplina, en un momento de emergencia de nuevos modelos asistenciales y de omnipresencia de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud.

Próximamente añadiremos las fotos del evento.

Web: http://www.congresodocumentacion2013.com/

SITGES (BARCELONA)  12-14 JUNIO 2013

LEADING THE MANAGEMENT OF INFORMATION IN HEALTHCARE 

 

Website: http://www.congresodocumentacion2013.com/

SITGES (BARCELONA)    12-14 JUNE 2013

 

 

Participación en la jornada LOINC

El proper dia 11 de juny de 10:00 a 13:00h tindrà lloc la sessió LOINC a l’Auditori de l’Edifici de França que es troba al Passeig de la circumval·lació, 8 de Barcelona.

 

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) és l’estàndard universal que utilitza la Història Clínica Compartida de Catalunya per identificar les dades de laboratori i permet l’intercanvi i emmagatzematge de dades estructurades, fent possible integrar i compartir els resultats de les proves de laboratori. 

 

En aquesta jornada s’explicarà què és LOINC, els beneficis del seu ús, com s’està implementant en el nostre entorn d’ Història Clínica Electrònica i el paper que juga en la reforma sanitària dels EEUU.

Per a més informació consultar aquí.

El próximo día 11 de junio de 10:00 a 13:00h tendrá lugar la sesión LOINC en el Auditorio del Edificio França que se encuentra en el Passeig de la circumval·lació, 8 de Barcelona.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) es el estándar universal que utiliza la História Clínica Compartida de Catalunya para identificar los datos de laboratorio y permite el intercambio y almacenaje de los datos estructurados haciendo posible integrar y compartir los resultados de las pruebas de laboratorio.

En ésta jornada se explicará qué es LOINC, los beneficios de su uso, como se ha implementado en nuestro entorno de Historia Clínica Electrónica y el papel que ha jugado en la ley de la reforma sanitaria en EEUU.

Para más información consultar aquí.

El próximo día 11 de junio de 10:00 a 13:00h tendrá lugar la sesión LOINC en el Auditorio del Edificio França que se encuentra en el Passeig de la circumval·lació, 8 de Barcelona.

 

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) es el estándar universal que utiliza la Història Clínica Compartida de Catalunya para identificar los datos de laboratorio y permite el intercambio y almacenaje de los datos estructurados haciendo posible integrar y compartir los resultados de las pruebas de laboratorio.

 

En ésta jornada se explicará qué es LOINC, los beneficios de su uso, como se ha implementado en nuestro entorno de Historia Clínica Electrónica y el papel que ha jugado en la ley de la reforma sanitaria en EEUU.

Para más información consultar aquí.

Interoperabilidad Semántica

Explicación cómic sobre cómo BITAC puede ayudar a su centro sanitario en materia de Interoperabilidad Semántica:

· Reducción de errores.

· Ahorro automático de dinero.

· Disminución del tiempo de gestión por paciente.

· Avance hacia la Historia Clínica Electrónica.

· Mejora del servicio proporcionado a los pacientes.

Â

 

Explicació còmic sobre com BITAC pot ajudar al seu centre sanitari en matèria d’Interoperabilitat Semàntica: 

 

· Reducció d’errors

· Estalvi automàtic de diners

· Disminució dels temps de gestió per pacient

· Avenç cap a la Història Clínica Electrònica

· Millora del servei proporcionat als pacients. 

 

Comic explanation about how BITAC could be helping your health center to meet the compliances of  Semantic Interoperability:

· Reduction of medical errors.

 

· Automatically saving of money.

· Disminution of dedicated time to each patient. 

· Step forward towards the Electronic Health Record.

· Improvement of services given to the patients.

 

LOINC aceptado como el “estándar para recibir resultados de laboratorio”

LOINC acceptat com l’ “estàndar per rebre resultats de laboratori” segons el Govern d’Estats Units. 

 

Veure la Llei completa:

LOINC – Approved Standard Lab Results

LOINC aceptado como el “estándar para recibir resultados de laboratorio” por el Gobierno de Estados Unidos.

 

Ver la Ley completa:

LOINC – Approved Standard Lab Results

LOINC as the “standard approved for receiving laboratory results” 

 

See the document: 

LOINC – Approved Standard Lab Results 

Executive Master en Gestión de la Innovación

Cerca de 400 tecnólogos se forman en gestión de la innovación, ante el déficit de transferencia tecnológica.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha sido la encargada de dar formación a los tecnólogos mediante el Executive Máster en Innovación financiado al 100% por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en el marco de la convocatoria INNCORPORA Titulados Universitarios. 

 

Desde BITAC queremos agradecer a la Escuela de Organización Industrial por esta oportunidad y los conocimientos adquiridos durante el transcurso del master.  

http://www.eoi.es/blogs/newsroom/2013/03/12/cerca-de-400-tecnologos-se-forman-en-gestion-de-la-innovacion-ante-el-deficit-de-transferencia-tecnologica/ 

 

Prop de 400 tecnòlegs es formen en gestió de la innovació per fer front al dèficit de coneixements en transferència tecnològica. 

L’Escuela de Organización Industrial (EOI) ha estat l’encarregada de donar la formació als tecnòlegs mitjançant l’Executive Màster en Gestió de la Innovació, finançat al 100% pel Ministeri d’Economia y Competitivitat (MINECO) dins el marc de la convocatòria INNCORPORA Títulos Universitarios. 

 

Des de BITAC agraïm a l’Escuela de Organización Industrial per aquesta oportunitat y per tots els coneixements adquirits durant el transcurs del màster.    

http://www.eoi.es/blogs/newsroom/2013/03/12/cerca-de-400-tecnologos-se-forman-en-gestion-de-la-innovacion-ante-el-deficit-de-transferencia-tecnologica/

 

 

Nearly 400 technologists learn how to manage innovation to face lack of knowledge in technological  transfer in Spain. 

 

BITAC would like to thank the Escuela de Organización Industrial (EOI) for giving us the opportunity to attend this Master in Innovation Management and all the  knowledge gained all along the year. 

http://www.eoi.es/blogs/newsroom/2013/03/12/cerca-de-400-tecnologos-se-forman-en-gestion-de-la-innovacion-ante-el-deficit-de-transferencia-tecnologica/ 

 

BITAC al MWC 2013

BITAC participará en el Mobile World Congress 2013 que tendrá lugar en Barcelona del 25 al 28 de febrero. De esta manera, Bitac asistirá al MWC Brokerage Event para seguir trabajando en su estrategia de expansión internacional. The Brokerage Event nos permitirá interactuar con las empreses tecnológicas más avanzadas para intentar sellar nuevos acuerdos. 

 

MWC 2013 link: http://www.mobileworldcongress.com/ 

Brokerage Event MWC 2013 link:  http://www.b2match.com/mwcbrokerage2013/

 

BITAC participarà al proper Mobile World Congress 2013 que tindrà lloc a Barcelona del 25 al 28 de febrer. D’aquesta manera, Bitac assistirá al MWC Brokerage Event per seguir treballant en la seva estratègia d’expansió internacional. The Brokerage Event ens permetrà interactuar amb les empreses tecnològiques més avançades per intentar segellar nous acords. 

 

MWC 2013 link: http://www.mobileworldcongress.com/ 

Brokerage Event MWC 2013 link:  http://www.b2match.com/mwcbrokerage2013/

 

BITAC participating in the Mobile World Congress 2013 held in Barcelona. Bitac wil attend the MWC Brokerage Event to keep working in the strategy of our international expansion. The Brokerage Event will enable us to network with the most cutting-edge tech companies and try to seal new partnerships!

 

MWC 2013 link: http://www.mobileworldcongress.com/ 

Brokerage Event MWC 2013 link:  http://www.b2match.com/mwcbrokerage2013/

 

Actualización en la Colaboración LOINC – SNOMED CT

Una oportunitat de col·laboració: 

· SNOMED CT: la terminologia clínica líder a nivell global. 
· IHTSDO: organització sense ànim de lucre que promociona la salut.  

 

· LOINC: terminologia de laboratori més utilitzada a nivell mundial. 
· RI: organització sense ànim de lucre que promociona la salut.  

 

http://loinc.org/meetings/20121206/Handout%20-%202012%2012%20-%20LOINC%20SNOMED%20-%20Update%20on%20Draft%20Agreement%20-%20DV.pdf

 

Una oportunidad de colaboración:

· SNOMED CT: la terminología clinica líder a nivel global. 
· IHTSDO: organización sin ánimo de lucro que promociona la salud. 

 

· LOINC: terminología de laboratorio más utilizada a nivel mundial. 
· RI: organización sin ánimo de lucro que promociona la salud. 

 

http://loinc.org/meetings/20121206/Handout%20-%202012%2012%20-%20LOINC%20SNOMED%20-%20Update%20on%20Draft%20Agreement%20-%20DV.pdf

 

An Opportunity for Collaboration

· SNOMED CT: leading global clinical terminology
· IHTSDO: non-profit focused on enhancing health

 

· LOINC: world’s most widely used terminology for requesting and reporting tests/observations
· RI: non-profit focused on enhancing health.

 

http://loinc.org/meetings/20121206/Handout%20-%202012%2012%20-%20LOINC%20SNOMED%20-%20Update%20on%20Draft%20Agreement%20-%20DV.pdf

 

Estados Unidos – Ley ARRA HITECH Stage 2

 Para ver la información completa ( 5 páginas ) de la Ley ARRA HITECH Stage 1 haga click en el siguiente enlace:  HITECH Stage 2

 Per veure la informació completa (5 pàgines) de la Llei ARRA HITECH Stage 1 faci click en el següent enllaç:  HITECH Stage 2

To see the full version (5 pages) of the ARRA HITECH Law STAGE 1, please clickt the following link: HITECH Stage 2

Estados Unidos – Ley ARRA HITECH Stage 1

 

Para ver la información completa ( 5 páginas ) de la Ley ARRA HITECH Stage 1 haga click en el siguiente enlace:  HITECH Stage 1

 

 

Per veure la informació completa (5 pàgines) de la Llei ARRA HITECH Stage 1 faci click en el següent enllaç:  HITECH Stage 1

 

To see the full version (5 pages)of the ARRA HITECH Law STAGE 1, please clickt the following link: HITECH Stage 1

Gira TICSALUD MURCIA

Acercar las necesidades a las soluciones tecnológicas

El clúster biosanitario Ticbiomed ha puesto en marcha una gira para unir a los agentes sanitarios
con pequeñas empresas que pueden ofrecerles una solución tecnológica a medida.

 

Enlace: Acercar las necesidades a las soluciones tecnológicas – DiarioMedico

Vea las fotos

Presentacion de servicios terminológicos SNOMED CT y LOINC

Presentacion de servicios terminológicos SNOMED CT y LOINC

 

 

Apropar les necessitats a les solucions tecnològiques

El clúster biosanitari Ticbiomed ha posat en marxa una gira per unir als agents sanitaris amb les petites empreses que poden oferir una solució tecnològica personalitzada. 

 

Enllaç: Acercar las necesidades a las soluciones tecnológicas – DiarioMedico

Vegi les fotos

 

 

 

 

Bringing the needs and the technological solutions closer. (Spanish PDF)

 

Link to the new: Acercar las necesidades a las soluciones tecnológicas – DiarioMedico

See the pictures of the event: