ASSEGURADORES DE SALUT

Les companyies asseguradores, els centres sanitaris (hospitals i clíniques) i els proveïdors de serveis de salut (metges, laboratoris, centres de radiologia, rehabilitació, …) estan en permanent relació per poder oferir el millor dels serveis als seus pacients. Entre ells hi ha un tràfec permanent d’informació clínica de pacients, amb finalitats mèdiques i al seu torn de facturació. Aquest escenari aflora la necessitat d’utilitzar vocabularis estàndard per identificar els catàlegs de prestacions mèdiques. És un pas ineludible per promoure la integració d’informació

Per què els estàndards en les companyies asseguradores?

Finalitat Clínica: Què guanya el pacient

A través de la implementació d’estàndards el pacient podrà disposar d’una història clínica pròpia que reculli tot el seu historial de prestacions realitzades a través del seu proveïdor, i li donarà seguretat en tant pugui accedir a aquesta informació a temps real. Alhora això fidelitza al pacient amb el seu proveïdor de salut.

Finalitat administrativa: Estalvi de costos

Els departaments de facturació de les companyies asseguradores deixessin de dedicar incomptables recursos als processos d’destinats a facturació.

Aquests processos solen ser font origen d’incidències en la interpretació de prescripció d’actes mèdics, autoritzacions, etc …

Perquè Normalitzar

Beneficis

Reducció d’errors administratius.

Reducció de la duplicitat de sol·licitud de proves analítiques.

Reducció de temps i recursos dedicats a la gestió d’incidències.

Prevenció i control de frau

Evita duplicats i inconsistències.

Com pot ajudar BITAC en la normalització:

La nostra experiència de 8 anys en aquest sector, ens posiciona com a líders a Espanya en normalització de dades sanitàries a través dels estàndards: SNOMED CT, LOINC, CIE9, CIE10, NANDA-NIC-NOC, UCUM i altres. Disposem de metodologia, coneixement i experiència per abordar projectes de normalització de gran envergadura.

Serveis que oferim:

Estudi de l’adequació de les proves a LOINC, SNOMED CT, CIE-10 entre d’altres.

Mapeig dels catàlegs a LOINC, SNOMED CT, CIE-10, … etc i creació dels mecanismes de sincronització.

Formació

Consultoria terminològica.

En cas de diversos estàndards, implantació de servidors Terminològics