image00

Entre els dies 8 i 10 de març va tenir lloc a Madrid la XIX edició del Congrés Nacional de la Informàtica de la Salut (Inforsalud) en el qual BITAC va estar present oferint solucions per a la interoperabilitat semàntica en entorns clínics o sanitaris.

El congrés s’ha centrat en el tema: “Atenció integral: Les TIC en la coordinació entre els sistemes social i sanitari.” Amb el principal objectiu de posar especial atenció en com integrar la informació sanitària i social del ciutadà i la corresponsabilitat del mateix en la seva salut a fi d’afrontar les demandes actuals de millora de l’atenció i d’eficiència derivades de l’evolució demogràfica.

Podeu llegir més sobre el congrés a la pàgina web oficial de Inforsalud, on teniu el seu programa detallat així com informació detallada de les ponències que van tenir lloc.