Els nostres clients

Aquelles organitzacions sanitàries, tant és pública o privada, que necessiten unificar i normalitzar els seus continguts de prestacions mèdiques i actes clínics, per poder intercanviar i integrar informació entre ells en projectes de salut electrònica.

Sanitat Pública:

Àrees de Salut, Laboratoris, Altres (Consorcis, Grups Sanitaris) Sanitat Privada, Laboratoris de Referència, Companyies asseguradores, IVD Indústria in vitro de Diagnòstics, Empreses de Programari Sanitari, Integradores de Serveis IT en entorns Sanitaris.

Sector Públic

uno-1024x677

Sector Privat

dos-1024x569