HISTÒRIA

La idea de negoci va sorgir arran de l’experiència dels socis fundadors en un gran laboratori de referència, on es va detectar una necessitat no coberta en el que concernia a unificació de la nomenclatura de les anàlisis clíniques.

La gran heterogeneïtat de nomenclatures locals que havia de gestionar l’organització per intercanviar dades amb els seus interlocutors requeria un elevat consum de recursos cada vegada més especialitzats.

LOGO-BITAC-SENCER-300x56

Es va identificar la possibilitat d’externalitzar el tractament d’aquesta informació com una oportunitat de negoci. Aquest va ser el punt de partida, oferir a organitzacions sanitàries un servei especialitzat en l’alineació de proves de laboratori, que funcionant de manera integrada amb els seus processos, els permetés externalitzar el manteniment de la terminologia necessària per a l’intercanvi d’informació amb els seus interlocutors.

Amb la col·laboració d’un laboratori de referència actuant com a usuari inicial i mitjançant la construcció d’un banc de dades, el desenvolupament d’una eina informàtica que assistís a l’alineació de termes i els dos emprenedors cobrint les 2 àrees estratègiques del projecte: la tècnica ( biomedicina) i la tecnològica (informàtica), va arrencar BITAC oferint serveis d’unificació de dades a laboratoris d’anàlisis clíniques.

La integració de dades de laboratori en els entorns Història Clínica Electrònica (HCE), ofereix una complexitat afegida a causa del volum i la variabilitat de les determinacions analítiques. D’altra banda, un dels objectius finals de la integració d’informació de laboratori ha de ser la comparabilitat de resultats a través de la visualització de gràfics evolutius.

Per comparar resultats obtinguts en diferents episodis clínics, centres, comunitats, països … és imprescindible la utilització d’estàndards que assegurin la identificació exacta de la determinació realitzada. Un error en la identificació, pot portar al clínic a una interpretació errònia.

Picture1

Després d’un detallat estudi dels estàndards sanitaris en el camp de les anàlisis clíniques, es va decidir apostar per LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes) com vocabulari de referència.

Més endavant, la col·laboració en un projecte de la sanitat pública, ens va obrir les portes a un nou camp amb moltes possibilitats: la Història Clínica Electrònica.

En aquest tipus de projectes, orientats a aconseguir una Història Clínica única d’un pacient utilitzant mitjans electrònics, es presenta la necessitat deunificar i normalitzar vocabularis heterogenis, camp en el qual el model i la tecnologia de BITAC encaixaven perfectament.

En aquest nou entorn, vam conèixer els vocabularis clínics orientats a recollir amb el màxim detall els actes clínics: CIE9, CIE10, NANDA, NIC, NOC i sobretot SNOMED CT.