INDÚSTRIA DEL DIAGNÒSTIC IN VITRO

BITAC col·labora en la normalització de catàlegs de reactius elaborats amb llenguatge LOINC. Disposar dels codis LOINC comença a ser un requisit fonamental per poder accedir als concursos públics de reactius. Entre els nostres clients, destaquen empreses com ROCHE i ABBOTT.

Untitled-1

abbott