LABORATORIS CLÍNICS

La necessitat d’utilitzar vocabularis normalitzats és vital per a la comunicació i integració de la informació sanitària. No obstant això, els laboratoris clínics utilitzen generalment una terminologia i codificació pròpia, fent difícil la comunicació entre ells. L’ús d’una terminologia comuna permet l’intercanvi de dades clíniques entre sistemes independents amb la intenció de millorar l’atenció al pacient i facilitar les activitats de recerca. Els codis LOINC són l’estàndard d’elecció internacional per a les proves de laboratori clínic.

Per què Normalitzar amb LOINC

 • Per intercanviar, integrar i comparar dades de laboratori.
 • LOINC proporciona el nivell de detall necessari per evitar ambigüitats en la interpretació.
 • Interactuar amb la Història Clínica Electrònica – SERVEIS DE SALUT
 • Habilitar sistemes de suport a la decisió. (CDSS)
 • LOINC és el vocabulari estàndard adoptat internacionalment en més de 150 països.

Beneficis

 • Reducció d’errors d’interpretació a nivell clínic i administratiu.
 • Reducció de la duplicitat de sol·licitud de proves analítiques.
 • Reducció de recursos dedicats a la gestió d’incidències.
 • Comparabilitat de dades analítiques.
 • Depuració del catàleg de prestacions (NO duplicats, NO inconsistències)
 • Compatible amb altres actors de l’entorn sanitari a nivell nacional i internacional, et permetrà connectar amb:
  • Laboratoris de referència
  • Asseguradores de Salut
  • Serveis de salut de les comunitats autònomes.

Com pot ajudar BITAC en la normalització amb LOINC

La nostra experiència de 8 anys en aquest sector, ens posiciona com a líders a Espanya en normalització de dades de laboratori a través de l’estàndard LOINC. Durant aquest temps hem aportat més de 2.000 noves referències a l’estàndard LOINC recollint les necessitats específiques dels nostres clients.

Abordar un projecte de mapeig a LOINC exigeix, donada la seva granularitat, metodologia, experiència, coneixement de la base de dades i una eina SAM.
BITAC és el soci perfecte per posar en marxa els seus projectes de normalització de laboratori.

Serveis que oferim

 • Estudi de l’adequació del catàleg a LOINC.
 • Mapeig dels catàlegs a LOINC i creació dels mecanismes de sincronització.
  formació
 • Documentació clínica per prescriptors amb enllaços a Pubmed de Medline.
 • Consultoria terminològica.
 • Implantació de servidors Terminològics
 • Serveis de SAM (mapeador automàtic LOINC) com SAAS (software as a service) per mapejar de forma autònoma grans volums de proves de laboratori mitjançant una llicència d’ús

Aquesta metodologia s’ha bolcat en SAM. El nostre Sistema Automàtic de Mapeig (SAM) és una eina pròpia, basada en algoritmes intel·ligents, per mapejar de forma automàtica grans volums de proves de laboratori a LOINC.