Servei de normalització
de catàlegs de laboratori amb
LOINC

Sabia que l’adopció de LOINC pot ajudar
tant a augmentar els seus ingressos com a reduir les seves despeses?

D’una banda, la millora de la interoperabilitat amb la resta d’actors participants en la indústria sanitària, és una font de noves oportunitats de negoci per a aquelles organitzacions capaces de relacionar-se amb el seu entorn més immediat d’una manera eficaç.

D’altra banda, l’adopció d’un estàndard de referència en interoperabilitat semàntica com LOINC, que afegeix significat a la codificació usada, facilita un ús intel·ligent de la informació gestionada. Això permet, entre altres coses, reduir els costos de gestió interns de l’organització al poder manejar, des d’un únic catàleg, tota la informació necessària per gestionar les diferents realitats organitzatives: informació econòmica i comptable, logística i operacions, relació amb clients i proveïdors , processos interns, etc.

Beneficis del servei de normalització amb LOINC

Els principals beneficis derivats de la normalització del catàleg a LOINC, són:

 • Compatibilitat amb altres actors de l’entorn sanitari a nivell nacional i internacional. Permet connectar amb:
  • Laboratoris de referència i de rutina
  • Serveis autonòmics de salut
 • Mútues i asseguradores
 • Reducció d’errors d’interpretació a nivell clínic i administratiu.
 • Reducció de la duplicitat de sol·licitud de proves analítiques.
 • Reducció de recursos dedicats a la gestió d’incidències.
 • Comparabilitat de dades analítiques.
 • Depuració del catàleg de prestacions (NO duplicats, NO inconsistències)

Per què LOINC?

L’ús de LOINC proporciona:

 • La possibilitat d’intercanviar, integrar i comparar dades de laboratori.
 • El nivell de detall necessari per evitar ambigüitats en la interpretació.
 • La capacitat d’interactuar amb la Història Clínica Electrònica dels diferents Serveis de salut i mútues amb les que es treballi.
 • La possibilitat d’habilitar sistemes de suport a la decisió (CDSS).
 • Una major capacitat d’internacionalització de l’activitat, en ser el vocabulari estàndard de referència en l’entorn del laboratori clínic, adoptat internacionalment en més de 150 països.

BITAC és membre del Regenstrief Institute

El Regenstrief Institute és l’organització internacional sense ànim de lucre encarregada de mantenir, i fer créixer la base de dades de LOINC. BITAC és membre d’aquesta institució, mundialment coneguda per la seva aportació a la millora de la qualitat i eficiència sanitària, així com en la prevenció d’errors mèdics.

Demani més informació sobre el nostre servei de normalització de catàlegs de laboratori amb LOINC aquí.