PARTNERS

Les organitzacions sanitàries estan rebent contínuament informació i propostes de productes i serveis innovadors que podrien suposar un important avanç en la seva activitat.

Gran part de les noves solucions necessiten recolzar-se en unes infraestructures de comunicació i intercanvi de dades que sovint no estan preparades per donar servei a unes necessitats que fa poc temps no existien.

Deixant de banda els elements purament tecnològics, en multitud d’organitzacions sanitàries ens trobem amb una dificultat afegida, la no utilització de estàndards terminològics. BITAC és una companyia 100% focalitzada en la normalització de terminologia clínica que col·labora amb els proveïdors de tecnologia de la cadena assistencial per poder oferir solucions de l’abast que les necessitats del Client requereixin. La combinació d’especialistes experts en cada àrea de coneixement juntament amb la utilització d’estàndards aporta significatius avenços en la direcció de simplificar, i per tant fer més rendible, l’atenció sanitària

BITAC posa a disposició de les Empreses TIC que treballen en l’entorn sanitari el coneixement, l’experiència i les eines de productivitat per a col·laborar en Projectes en els quals la normalització de terminologia clínica jugui un paper rellevant per a l’èxit del projecte.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si creu que entre les nostres empreses pot haver sinergies per establir una col·laboració: bitac@bitac.com