Normalització de catàlegs en SNOMED-CT

És una terminologia mèdica de referència completa que ofereix contingut mèdic i expressivitat per la documentació i comunicació mèdiques. Es pot utilitzar per codificar, recuperar, intercanviar i analitzar dades mèdiques. SNOMED CT està basat en lògica composicional, els conceptes es defineixen per la seva relació amb altres conceptes.

Beneficis SNOMED CT

  • Codificació de la terminologia clínica, adoptada a nivell internacional en més de 20 països, traduïda a diverses llengües.
  • Suportat i mantingut per la IHSTDO.

SNOMED CT i BITAC

  • BITAC forma part de l’equip docent d’HL7 Spain impartint diversos cursos de SNOMED CT a professionals del Sector IT.

International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO)

La IHTSDO és una organització sense ànim de lucre. Posseeix i administra els drets de Snomed CT i desenvolupa, manté, promou i permet l’adopció i l’ús correcte dels serveis terminològics per garantir una comunicació comprensiva i efectiva en l’àmbit sanitari.

Consulta els següents enllaços: