SAM (Automatic Mapping System)

Conjuntament amb el Grup d’Informàtica Biomèdica de la Universitat Politècnica de València (IBIME), hem desenvolupat un mapeador automàtic per codis LOINC, un cercador semàntic basat en tècniques de string matching.

Els beneficis que ofereix SAM:

  • Proporcionar una metodologia de mapeig unívoca
  • Garantir la qualitat dels mapatges
  • Beneficiar-se del ‘self learning process’
  • Càrrega massiva de processos Batch
  • Incorpora regles i coneixement específic de l’àmbit del laboratori clínic

Consulta la Web de IBIME