LIDERANT LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN SALUT

 

Sota el lema “Liderant la gestió de la informació en salut”  pretenem reflezar la nostra visió sobre la necessitat d’un canvi en el perfil dels professionals de la nostra disciplina, en un moment d’emergència de nous models assistencials i de l’omnipresència de les TIC en l’àmbit de la salut.

 

Properament penjarem les fotos de l’esdeveniment. 

 

Web: http://www.congresodocumentacion2013.com/

SITGES (BARCELONA)    12-14 JUNY 2013

LIDERANDO LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD

Bajo el lema “Liderando la gestión de la información en salud”  pretendemos reflejar nuestra visión sobre la necesidad de un cambio en el perfil de los profesionales de nuestra disciplina, en un momento de emergencia de nuevos modelos asistenciales y de omnipresencia de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud.

Próximamente añadiremos las fotos del evento.

Web: http://www.congresodocumentacion2013.com/

SITGES (BARCELONA)  12-14 JUNIO 2013

LEADING THE MANAGEMENT OF INFORMATION IN HEALTHCARE 

 

Website: http://www.congresodocumentacion2013.com/

SITGES (BARCELONA)    12-14 JUNE 2013