BRUSSEL·LES (Bèlgica) i COPENHAGUE (Dinamarca): Líders polítics, caps d’hospitals, professionals sanitaris, administradors de sistemes i tots aquells interessats en l’ús òptim dels sistemes de gestió més avançats i de la tecnologia de la informació en el camp de la sanitat.

Seguir llegint: http://www.computing.es/informatica-profesional/agenda/1036334001701/ehealth-week-2012.1.html

BRUSELAS (Bélgica) y COPENHAGUE (Dinamarca): Líderes políticos, gerentes hospitalarios, profesionales sanitarios, administradores de sistemas y todos aquellos interesados en un uso óptimo de los más avanzados sistemas de gestión y tecnologías de la información en el campo de la sanidad.  

Seguir leyendo: http://www.computing.es/informatica-profesional/agenda/1036334001701/ehealth-week-2012.1.html

  Link eHealth Week 2012 http://www.computing.es/informatica-profesional/agenda/1036334001701/ehealth-week-2012.1.html