El proper dia 11 de juny de 10:00 a 13:00h tindrà lloc la sessió LOINC a l’Auditori de l’Edifici de França que es troba al Passeig de la circumval·lació, 8 de Barcelona.

 

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) és l’estàndard universal que utilitza la Història Clínica Compartida de Catalunya per identificar les dades de laboratori i permet l’intercanvi i emmagatzematge de dades estructurades, fent possible integrar i compartir els resultats de les proves de laboratori. 

 

En aquesta jornada s’explicarà què és LOINC, els beneficis del seu ús, com s’està implementant en el nostre entorn d’ Història Clínica Electrònica i el paper que juga en la reforma sanitària dels EEUU.

Per a més informació consultar aquí.

El próximo día 11 de junio de 10:00 a 13:00h tendrá lugar la sesión LOINC en el Auditorio del Edificio França que se encuentra en el Passeig de la circumval·lació, 8 de Barcelona.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) es el estándar universal que utiliza la História Clínica Compartida de Catalunya para identificar los datos de laboratorio y permite el intercambio y almacenaje de los datos estructurados haciendo posible integrar y compartir los resultados de las pruebas de laboratorio.

En ésta jornada se explicará qué es LOINC, los beneficios de su uso, como se ha implementado en nuestro entorno de Historia Clínica Electrónica y el papel que ha jugado en la ley de la reforma sanitaria en EEUU.

Para más información consultar aquí.

El próximo día 11 de junio de 10:00 a 13:00h tendrá lugar la sesión LOINC en el Auditorio del Edificio França que se encuentra en el Passeig de la circumval·lació, 8 de Barcelona.

 

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) es el estándar universal que utiliza la Història Clínica Compartida de Catalunya para identificar los datos de laboratorio y permite el intercambio y almacenaje de los datos estructurados haciendo posible integrar y compartir los resultados de las pruebas de laboratorio.

 

En ésta jornada se explicará qué es LOINC, los beneficios de su uso, como se ha implementado en nuestro entorno de Historia Clínica Electrónica y el papel que ha jugado en la ley de la reforma sanitaria en EEUU.

Para más información consultar aquí.